Líbí se Vám zde? Tak zase přijďte!

Září 2012

Knihy a v nich sprostá slova?

30. září 2012 v 18:40 | Veronika H. |  Možná až moc přemýšlím
Tak mě teda opět něco napadlo. Podle názvu článku asi tušíte co. Ano, sprostá slova, která se objevují v knihách. Jaký mám na to názor já?
Někdy tam to slovo prostě být musí a děj knihy doplní skvěle. To je věc jedna. Ovšem je i věc druhá. Setkala jsem se i s knihami pro mládež, kde se autor možná až přehnaně snaží psát ,,naší,, pubertální řečí. Potom v té knize jde vidět, že se v této řeči, dalo by se říct nevyzná.
Tímto názorem nechci autora nějak odsuzovat ale když to tak cítím a je to můj názor tak proč bych ho nemohla vyjádřit.
Už jsem tady psala obsah knihy Kecy mýho fotra od autora jménem Justin Halpern a tohle byla ta nejleší kniha s nejlépe použitými slovy, co jsem kdy četla. Kniha plná humorných hlášek, u kterých se stoprocentně zasmějete.
Také jsem psala o knize Když se pes směje od autora Juraje Šebesty. Asi že tato kniha patří zrovna mezi ty, kde autor mluví tou ,,naší,, řečí ale je to bráno z pohledu hlavního hrdiny Tomáše. A opět popisované historky, obsahující ony sprostá slova, mi přišli častokrát vtipné. Tím samozřejmě nechci říct, že vtipné je jedině to, co obsahuje sprosté slovo. Já osobně se teď momentálně snažím vyjadřovat bez těchto slov. No HaHa.. Teď se určitě všichni smějete, co je to za pitomý nápad. Tím, že chci tyto slova omezit neznamená, že se ze mě stane Einstein. No ale nevím jak to odůvodnit takže ten, kdo je natolik inteligentní(jako já) to snad pochopí.
Tak jako u ostatních článků a témat se můžete i tady vyjádřit. Vyjádřete svůj názor a co si o této věco myslíte. Děkuji, že chodíte na můj blog, moc vás asi není ale i přesto děkuji.


30.9.2012

Literární pojmy

25. září 2012 v 21:47 | Veronika H.
Epos
-rozsáhlá lyrickoepická skladba
-má velice bohatý děj
-báseň oslavuje hrdinské činny
-děj plyne pomalu a podle tématiky se epos dělí:
a)historický
b)hrdinský
c)rytířský
d)náboženský
e)zvířecí

Óda
-lyrická dlouhá oslavná báseň
-v české literatuřa se óda rozvíjív době národního obrození
Óda na radost-Frydrych Scholler-je součístí symfonie Ludvíka van Beethovena, symfonie ,,devátá,,

Bajka
-krátké veršované nebo prozaické vyprávění
-hlavní postavy jsou zvířata, která mají lidské vlastnosti a na chování zvířat autor kritizuje chování lidí
-cílem je mravní ponaučení
Ezop-řecký bajkař
La Fontaine
Krylov
Ivan Olbracht- O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách

Archaismus
.jsou to zastaralá slova, která se běžně už nepoužívají ale může je použít básník v poezii

Balada
-používaná v poezii i próze
-jsou to skladby lyrickoepické
-jsou smutné a mají tragický konec
-druhy balad
a)lidová-většinou písňová podoba, vznik mezi lidmi
- ,,kramářské písně,,-zpěvák sám nebo s pomocníkem chodil vesnicí a zpíval a při tom ukazoval obrázky na destičkách
b)klasická-autorem K.J.Erben(Kytice), F.L.Čelakovský
-rychlý dějový spád
-objevují se pohádkové bytosti a zasahují nadpřirozené síly
c)umělá-autorem Jan Neruda
-nevystupují pohádkové bytosti, tématika je vybírána z historie, náboženství a současnosti
d)sociální-zakladatelem Jiří Wolker, píše i Petr Bezruč
e)villouská(výslovnost: vijonská)
-říká se jí francouzská balada

Elegie
-žalozpěv
-smutná báseň
-vyjadřuje zklamání, smutek

Epifora
-umělecký prostředek básníka, opakování stejných výrazů na konci veršů
-např.: co to máš na té tkaničce,
na krku na té tkaničce

Metafora
-používána předevší u básníků
-přenášení významu na základě podobnosti
a)personifikace-zosobnění
-neživým věcem přisuzujeme živé vlastnosti
-např. : vítr zpívá
b)přirovnání-např.: studený jako psí čumák
c)zvukomalba-napodobování zvuků
-nakupením a opakováním stejných hlásek
-dělí se na :
1.libozvuk-zní příjemně
-,, Na topole podél skal,
zelený mužík zatleskal."
2.nelibozvuk-tvoří se pomocí tvrdých souhlásek a sykavek
-,, Hory naše šumí Zrada,
lesy naše křičí Zrada."
Epitaf-nápis na náhrobku
Glosa-poznámka, vysvětlivka na okraji textu
Gradace-stupňování
-,,Zde ticíc proplétá se tónů,
tu zní, tam volá a burácí
Habby end-šťastný konec
Ich-forma-vyprávění v 1.os.
Er-forma-vyprávění ve 3.os.
Internecco-mezihra(v divadle), mezizpěv(v básni)
Ironie-výsměch opačným významem
-,,Ty jsi ale umělec."
Kaligram-báseň poskládána do nějakého obrazce
Kancionál-zpěvník duchovních písní
Legenda-v poezii i próze
-oblíbená ve středověku
-o životě, skutcích, utrpení, zázracích, mučednické smrti světců
-jádro bývá pravdivé, skutky zveličeny
-O sv. Kateřině, O sv. Vojtěchu, ...
Libreto-text v opeře¨
Prolog-slovo úvodem, předmluva
Epilog-slovo na závěř, doslov
Parodie-zesměšnění původního díla
Sonet-druh básně, která má danou stavbu
-musí mít 14 veršů rozdělených na 2 sloky po 3 verších a 2 o 4 verších
Pohádka-určená dětem, v moderní době i pro dospělé
-původ v lidovém vyprávění
-v spučasné době vznikají i pohádky umělé
Kdo pohádky tvoří? Andersen, K. a J. Čapkovi, bratři Grimmové, K.J. Erben, B. Němcová, Jan Drda, Václav Čtvrtek
-pohádka se odehrává ve smyšleném světě, v tomto nereálném světě je vše zobrazováno reálně, do děje zasahují nadpřirozené bytosti, které hrdinovi pomáhají a nebomu mu kladou překážky se splnění úkolů
-dobro vítězí a zlo je potrestáno
-používají se ustálené formule (,,Bylo nebylo..")
-číselná symbolika(3,7,12)


25.9.2012
2.10.2012-aktualizováno
4.10.2012-aktualizováno
9.10.2012-aktualizováno

Oběd v Paříži

21. září 2012 v 23:58 Občas čtu
Autorkou knihy je Elizabeth Bard. Je to americká novinářka žijící v Paříži. Píše o umění, cestování a digitální kultuře pro Nex York Times, International Herarld Tribune, Wired, Time Out a Hudffington Post.

Američanka Elizabeth se na jedné akademické konferenci seznámí s francouzem jménem Gwendal. O pár měsíců později si Elizabeth vymyslí záminku, aby mohla za Gwendalem do Paříže vyrazit.
Tak začne jejich postupné seznamování, obohacené o spoustu francouzských jídel. Postupem času se Elizabeth do Paříže přestěhuje, seznámí svou rodinu s Gwendalovou rodinou a žačne nový život.

V podstatě je kniha hlavně o jídle a o pocitech američanky, která začla žít v Paříži se svým přítelem. Kniha je rozdělena do kapitol v každé kapitole je zmíňka o jídle a na konci každé kapitoli je pár francouzských receptů.
Myslím si, že člověk, který už Paříž navštívil a trochu ví, jak to tam vypadá a jak se lidé chovají tak bude knihu vnímat jinak než člověk, který v Paříži nebyl a nezná to tak. Já jsem v Paříži byla a když byla nějaká zmíňka o nějakém určitém místě, tak jsem si to celkem živě představovala, protože jsem tam byla.
Vše co je v knize se opravdu stalo a doufejme, že Elizabeth žije v Paříži klidný a spokojený život. Třeba už i s dětmi.


21.9.2012

Teorie literatury

18. září 2012 v 17:09
Literatura je soubor textů.
PÍSEMNICTVÍ- tvoří ho všechny texty, které byly tvořeny se záměrem, že budou fixovány pomocí písma
TEXT- souvislý projev zachycený pomocí písma
DĚLENÍ LITERATURY
1.Krásná literatura-beletrie(belles letters)-zábavná literatura
2.Literatura věcná: a)odborná-učenice, vědecké knihy
b)jednací-smlouvy, dokumenty, obchodní dopisy
3.Publicistika- tvoří přechod mezi literaturou krásnou a věcnou, styl novin, časopisů
KOMPOZICE LITERÁRNÍHO DÍLA- stavba díla, způsob uspořádání a spojování tématických celků
DRUHY KOMPOZICE
1.Chronologická-události jsou zachyceny v časovém sledu
2.Retrospektivní-autor se dívá z přítomnosti do minulosti
3.Smíchání chronologické a retrospektivní-prolínají se, autor může začí přítomností, vrátí se do minulosti a opět se vrátí do přítomnosti
DĚLENÍ LITERTURA PODLE ARISTOTELA
1.Poezie
2.Próza
3.Drama
PRÓZA-text psaný ve větách
- dělí se na žánry=druhy literatury(detektivní žánr, povídky)
- nejobsáhlejší je ROMÁN- má velký rozsah, rozvíjí základní i vedlejší děje, je doplňován epizodami(příběh, který s dějem souvisí jen úzce)
- román se dělí: a)psychologický
b)historický
- POVÍDKA- kratší útvar, příběh má jednoduchý děj, objevují s epopisné pasáže, vystupuje méňě postav
- NOVELA- nejkratší, odehrává se v krátkém časovém úseku, vystupují 1-2 postavy, děj má rychlý spád
POEZIE-text psaný ve verších, verš=jeden řádek básně, verš není věta
-rým je zvuková shoda na konci veršů
RÝM-střídavý- a b a b
-obkročný- a b b a
-sdružený- a a b b
-přerývaný- a b c d
RYTMUS-udává tempo melodie
-nejmenší částí verše je stopa-skládá se z přízvučných a nepřizvučných dob
-stopy se skládají do verše
-verše se skládají do SLOK
SLOKA=STROFA
-poezie se podle obsahu dělí na:
a)lyriku-vyjádření citů, pocitů, nálad
b)epiku-má děj
c)lyrikoepiku-má děj i citové vyjádření
DRAMA:-divadelní hra, činohra-předvádení děje, doprovází ho mluvené slovo
-slovo drama je řeckého původu
-mluví jeden nebo více herců
-promluva jednoho je MONOLOG, dvou a více je DIALOG
-divadlo má počátky ve starověkém řecku
-základní dělení divadelních her:
a)tragédie-smutná s tragickým koncem
b)komedie-veselá, optimistická hra
c)tragikomedie-smíchání
-mezi další druhy patří balet-vyjádřní pohybem, muzikál-vyjádření děje tancem a zpěvem, opera-pouze se zpívá, opereta-zpěv i mluvené slovo, loutkové divadlo, černé divadlo-herci jsou ve tmě a to co má jít vidět je bílé, pantomima-děj vyjádřený pohybem, mimikou


18.9.2012
20.9.2012-aktualizováno

Elektronické knihy

17. září 2012 v 18:03 | Veronika H. |  Možná až moc přemýšlím
Elektronické knihy? Cože, co to je? Tak to ne.
No dobře, nebudu to hned odsuzovat ale právě jste mohli postřehnout můj stručný názor.
Podlední dobou jsem o tom něco málo slyšela ale moc se o to nezajímám a nevnímám to. Ale i přesto mi to přišlo jako celkem dobrý nápad napsat o tom článek. Zajímavé že? No, původně jsem myslela, že napíšu jen to, co jsem slyšela. Ale potom mě napadlo, že tenhle článek může číst více lidí. A tak jsem neváhala a navštívila taky tetu Wiki.
Původně jsem si myslela, že taková kniha je velkou novinkou ale dočetla jsem se, že myšlenka takových knih se zjevila už v roce 1971. Teď už si dáme rok 2000. Americký spisovatel Stephen King dal k dispozici svou online knihu, která šla zatím číst jen na počítači.
Rok 2010? Považován za bod zlomu šíření elektronických knih.
Rok 2012? Já jsem se o tom doslechla! Ne nejsem zaostalá, jen se ke mně pomaleji dostávají informace. No a pokud chcete tak taky navštivne www.wikipedia.cz.. No určitě to znáte. Jsou tam sepsané i výhody a nevýhody. Proč převažují výhody? Mě teda na tom nepřijde nic výhodného. Místo toho abyste na chvíli odložili počítač a ponořili se do světa KNIHY( je to něco jako svazek papíru s natištěnými písmeny) tak opět hledíte do nějakého displeje.
Nevím teda jak vy ale já jsem raději, když knihu, kterou přečtu si můžu osahat v ruce a dát do své knihovny. Někomu třeba takové ,,Ebook,, vyhovují, já je těm lidem neberu ale já zůstanu u KNIH.

Můj názor ste si právě možná přečetli, vyjádřete se do komentářů. Přidávám i anketu.


17.9.2012

Stařec a moře

4. září 2012 v 20:21 Občas čtu
Autorem knihy je Ernest Hemingway.

Stařec-Santiago je starší muž, který jezdí na moře rybařit. Často s ním jezdí i chlapec, který v Santiagovi vidí něco jako vzor a obdivuje ho. Otci od chlapce se ale nelíbí, že s ním jezdí na ryby. Jednoho dne se Santiago rozhodne, že vyrazí dál, než jen blízko ke břehům, tak daleko, aby na něj lidé z pobřeží ani nedohlédly.
Pluje uprostřed moře na malé loďce s nedostatkem jídla a vody a sleduje mořskou hladinu. Všimne si, že se v moři pohybuje hodně velká ryby. Pár dní strávil nad tím, aby tu rybu nějakým zbůsobem ulovil, zbůsobil si při tom i několik poranění na rukou ale domů se chystal s pořádným úlovkem, který si musel k loďce přivázat, protože do lodi by se ryba jen s těží vešla.
Asi vám přijde, že má štěstí, těžko říct, na cestě zpět se do jeho úlovku začli pouštět žraloci. Bojoval o svůj úlovek ale bohužel marně, domů dovezl pouze kostru z ryby. I tak to ale lidé obdivovali.

Asi jsem opět napsala, jak vše skončí ale prostě mi to tak přišlo. Možná že to někomu přijde jako obyčejný život o chlápkovi, který uloví velkou rybu a nakonec mu ji sní žraloci.... Jenže na tom příběhu je něco víc. Ten příběh je novela. Ta kniha něco znamená. Kdo si tu knihu alespoň jednou za život nepřečte tak jakoby nebyl. To není obyčejná kniha, skuste jít teď do knihkupectví a říct, že chcete knihu Stařec a moře, vysmějí se vám do obličeje. Myslíte, že v antikvariátu budete uspěšnější?? Nevím, nevím. Já jsem si knihu úspěšně vydražila na aukru.
Četla jsem ji zatím jen jednou a určitě ne naposled. V té knize je toho hodně, co neobjevíte pouze na první přečtení a pokaždé můžete knihu vnímat jinak.
Jen tak pro zajímavost, tohle je ten obsah knihy, který píšu už podruhé. Vím, že je to horší než první pokus ale co se dá dělat.


4.9.2012